Fo, Dario – Rame, FrancaYksinäinen nainen(Una donna sola)

Kvinnor: 1
  • Översättning: Ryömä, Liisa (1980)
  • Översättning: Tavallinen elämä I Ryömä, Liisa (1980)

Författarens övriga verk