Fo, Dario – Rame, FrancaYksinäinen nainen(Una donna sola)

Female: 1
  • Translation: Ryömä, Liisa (1980)
  • Translation: Tavallinen elämä I Ryömä, Liisa (1980)

The author's other works