Tietosuojalauseke (en)

Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy käsittelee toimintansa edellyttämässä laajuudessa oikeudenhaltijoiden, henkilöstönsä ja palvelujensa käyttäjien henkilötietoja. Kysymys on pääasiallisesti Näytelmäkulmalle luovutetuista yhteystiedoista sekä rojaltien ja palkkioiden ja niihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen edellyttämästä henkilötietojen käsittelystä.

Näytelmäkulman kotisivuston selaamista koskevat tiedot säilytetään ainoastaan anonymisoidussa muodossa niin, että käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Näytelmäkulma ei luovuta henkilötietoja edelleen muutoin kuin kirjanpito- ja maksutoimintojensa toteuttamisessa käyttämilleen palveluntarjoajille ja viranomaisille sekä agentuuritoimintaan liittyvissä sopimussuhteissa tarpeellisella tavalla yksittäistapauksellisesti asianomaisille kolmansille osapuolille.   Viimeksimainittuihin voi yksittäistapauksissa liittyä myös henkilötietojen luovuttamista sopimussuhteen toteuttamiseksi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Näytelmäkulman tietosuojavastaava on Anna Nigumann (anna.nigumann[at]dramacorner.fi). Häneen voit olla yhteydessä, jos haluat käyttää rekisteröidyn lakisääteisiä oikeuksia.