Dataskyddsbeskrivning

Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy behandlar personuppgifter av sin rättsinnehavare, personell och användare av sina tjänster i den usträckning som är nödvändig för dess verksamhet. Detta gäller huvudsakligen de kontaktuppgifter som har lämnats till Nordic Drama Corner och behandlingen av personuppgifter för royalties och ersättningar och relaterade lagstadgade skyldigheter. 

Uppgifter angående bläddrandet på Nordic Drama Corners webbplats sparas endast i anonymiserad form så att användare inte kan identifieras. 

Nordic Drama Corner lämnar inte ut personuppgifter vidare till andra än sina tjänsteleverantörer och offentliga myndigheter som används för att genomföra sina bokförings- och betalningsfunktioner och till relevanta tredje parter som är involverade i avtalsförhållanden i samband med sin agenturverksamhet, om det är nödvändigt i enskilda fall. Det senare kan i enskilda fall också innebära att personuppgifter lämnas ut utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att genomföra avtalsförhållandet. 

En inloggad användares rättigheter att ladda ner pjäser från dramabiblioteket är giltiga i ett år från och med varje inloggning. On användaren inte har använt sina inloggningsuppgifter och de löper ut, har Nordic Drama Corner möjlighet att återaktivera kontot i högst ett år efter utgångsdatumet. Om inloggningen inte används eller förnyas inom två år löper den ut och användaren måste ansöka om nya inloggningsuppgifter. 

Dataskyddsansvarig för Nordic Drama Corner är Sanni Martiskainen (sanni.martiskainen@dramacorner.fi). Du kan kontakta henne om du vill använda de lagstadgade rättigheterna för registrerade användare.