Nordic Drama Corner

Kontakt

Nordic Drama Corner i dag

Långa traditioner, utmärkt internationellt anseende och ett vidsträckt samarbetsfält garanterar att Nordic Drama Corner är en representant för världens bästa skådespel. Verkens spektrum sträcker sig från Eeva-Liisa Manners produktion till Juha Jokelas pjäser och från klassiska Broadwaymusikaler till Heiner Müllers texter.

Nordic Drama Corners verksamhet är i dag mångsidigare än förr: vi representerar världens och Finlands mest betydande dramatiker samt bevakar otaliga betydande prosaisters scen- och filmrättigheter, för ut finländsk dramatik till utlandet, översätter pjäser från finska till andra språk och tvärtom, förhandlar om filmrättigheter, förvärvar dramatiseringsrättigheter till såväl romaner som filmer samt hjälper teatrar och utövare att hitta rätta texter för sin repertoar.

Nordic Drama Corners personal består av erfaret yrkesfolk inom teaterbranschen och vi har personlig kontakt med vårt lands teaterutövare, såväl på det professionella som på amatörteaterfältet.

Långa traditioner – historia

Nordic Drama Corner har en lång och betydelsefull historia, som ansluter sig till den pjäsförmedlingsverksamhet som de finska teaterorganisationerna Suomen Teatteriliitto ry och Työväen Näyttämöiden liitto r.y. på var sitt håll grundade på 1920-talet. Förbundens pjäsförmedling utvecklades och blev mer mångsidig i samspel med landets teaterfält.

Då förbunden flyttade in i samma hus blev det ändamålsenligare att förena pjäsförmedlingsverksamheterna.  Detta skedde år 1993, då förbunden grundade en gemensam agentur Näytelmäkulma ry. Näytelmäkulma fortsatte med förbundens pjäsförmedlingsverksamhet och man stärkte förbindelserna till agenturer runt om i världen och gjorde dem mångsidigare.

Näytelmäkulmas verksamhet omorganiserades till aktiebolag hösten 2002, och vid sidan av de inhemska förbunden breddades ägarunderlaget så att bolaget blev nordiskt. Aktiebolagets namn blev Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy. Samtidigt utökades vår grupp av samarbetspartners med den stora nordiska agenturen Nordiska Strakosch Teaterförlaget. Utgående från detta samarbete har samlingen utländska pjäser nu blivit allt mer mångsidigt.