Fo, Dario – Rame, FrancaTavallinen elämä IDonna(Tutta casa letto e chiesa)

Kvinnor: 1
  • Översättning: Ryömä, Liisa (1980)

Författarens övriga verk