Fo, Dario – Rame, FrancaAvoin liitto(Coppia Aperta)

Kvinnor: 1, män: 1
  • Översättning: Buffa, Aira (1984)
Log in or register to download the play

Författarens övriga verk