Fo, DarioKun Johan Padovalainen Amerikan löysi(Johan Padan en discoverte de le Americhe)

Män: 1
  • Översättning: Katz, Daniel ja Ryömä, Liisa (1993)

Författarens övriga verk