Fo, DarioArkkienkelit eivät vedä höplästä(Gli arcangeli non giocano al flipper)

Kvinnor: 4, män: 8
  • Översättning: Elstelä, Esko (1963)

Författarens övriga verk