Fo, DarioTyönantajan hautajaiset(Il funerale del padrone)

Kvinnor: 3, män: 7
  • Översättning: Elstelä, Esko (1974)

Författarens övriga verk