Fo, DarioMysteerio buffo(Mistero buffo)

Män: 1
  • Översättning: Buffa, Aira (1980)
  • Översättning: Kaanaan häät Buffa, Aira (1980)
  • Översättning: Ilveilijän synty Buffa, Aira (1980)
  • Översättning: Lasaruksen kuolleistaherääminen Buffa, Aira (1980)
  • Översättning: Bonifacius VIII Buffa, Aira (1980)

Författarens övriga verk