Fo, DarioMelkein sattumalta nainen: Elisabeth(Quasi per caso una donna: Elisabetta)

Kvinnor: 3, män: 5
  • Översättning: Buffa, Aira (1985)

Författarens övriga verk