Fo, DarioFrancescan ryöstö(Il ratto della Francesca)

Kvinnor: 3, män: 7
  • Översättning: Buffa, Aira (1988)

Författarens övriga verk