Esitysoikeudet

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeita harrastajille

Ajoissa liikkeelle

Esityslupa on syytä pyytää hyvissä ajoin ennen harjoitusten aloittamista. 

On hyvä varautua siihenkin, että lupaa ei saa. Kaikkiin näytelmiin, varsinkaan ulkomaisiin ei ole mahdollista saada harrastajaoikeuksia.

Esityslupaa haetaan täyttämällä Esityslupapyyntö nettisivujemme Lomakkeet-osiossa. Esityslupapyyntö on esittävää ryhmää sitova toimenpide, joka käynnistää Näytelmäkulmassa luvan hankkimisen oikeudenhaltijoilta. Esityslupapyyntölomake on syytä täyttää mahdollisimman tarkasti.

Esitysluvan käsittely voi viedä useita viikkoja, jopa kuukausia. Esityssopimuksen tulisi olla voimassa harjoitusten alkaessa. Kesätuotantoissa harrastajateattereiden tulisi olla yhteydessä ja hakea esityslupaa viimeistään tammikuun loppuun mennessä, mieluiten jo edellisen vuoden lopussa tai syksyllä. Erityisesti ulkomaisten musikaalien kohdalla teattereiden tulisi olla yhteydessä viimeistään kuusi kuukautta ennen harjoitusten alkua, sillä sopimusneuvotteluissa kestää yleensä kauan eikä oikeuksia välttämättä saa.

Mahdollisista muutoksista ja produktion peruuntumisesta on ilmoitettava välittömästi. Myöhemmin tulleita peruutuksia emme useimmiten voi ottaa huomioon, vaan joudumme perimään ryhmältä sopimusten edellyttämät korvaukset.

Jos kaipaat neuvoja sopivan teoksen löytymisessä tai valitsemasi teoksen esitysoikeuksissa, ole yhteydessä harrastajat@dramacorner.fi tai 0451060210.

Mitä maksaa?

Esitysluvan hinta riippuu tuotannon koosta. Pienissä harrastaja- ja koulutuotannoissa tekijänpalkkio on kokonaiskorvaus kaikista esityksistä ja se on maksettava etukäteen ennen esityksiä. Tekijänpalkkio on maksettava myös sellaisista esityksistä, joihin ei myydä pääsylippuja.

Suuremmissa tuotannoissa tekijänpalkkio maksetaan yleisesti prosentteina pääsylippujen bruttotuotoista. Tekijänpalkkioprosentti on kotimaisissa näytelmissä yleensä 12, ulkomaisten näytelmien osalta prosentti vaihtelee. Musiikkinäytelmien prosentti on useimmiten korkeampi kuin puhenäytelmissä. Esityssopimuksessa määritellään myös esityskertakohtainen vähimmäiskorvaus eli minimi, joka vaihtelee tuotannon koon mukaan. Suomennoksen käyttökorvauksena peritään harrastajaryhmiltä yleensä kertamaksu, joka vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Tekijänpalkkioprosenttiin perustuvaan esityssopimukseen liittyy usein ennakkomaksu eli ennakko tekijänpalkkioista. Sen laskutamme samalla kun toimitamme sopimuksen. Vasta kun ennakko on täyttynyt, suoritetaan sen ylittävät tekijänpalkkioprosentin mukaiset maksut. Tilityslomakkeet on toimitettava Näytelmäkulmaan, vaikka ennakko ei olisikaan vielä täyttynyt.

Tekijänpalkkioihin lisätään 10 prosentin arvonlisävero.

Mikäli tarvitset apua asiassa, johon ei ole tarkempia ohjeita nettisivuillamme, voit olla yhteydessä sähköpostitse (harrastajat@dramacorner.fi). Jos haluat tarkempia tietoja oikeuksien saatavuudesta ja hinnoista, lisääthän viestiin tuotantotiedot eli esitysten ajankohdan, esitysmäärän, katsomon koon ja lippujen hinnat.

Tekijänpalkkioiden tilitykset

Lähetämme sähköisen tilityslomakkeen esityskauden alkaessa esityslupapyynnössä ilmoitetulle vastuuhenkilölle sähköpostitse.

Lomakkeeseen täytetään esityksen tiedot, esityspäivämäärät sekä esityskohtainen lipunmyynti. Lomake palautetaan sähköpostitse osoitteeseen harrastajat@dramacorner.fi. Lomakkeen tietojen pohjalta teemme laskun maksettavista tekijänpalkkioista ja lähetämme sen teatterin vastuuhenkilölle.

Pääsylipputulot tulee ilmoittaa esityskauden aikana kertyneistä lipputuloista viimeistä esityskuukautta seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä.

Jos tekijänpalkkio on laskutettu kokonaiskorvauslaskulla, emme lähetä erikseen tilityslomaketta vaan laskun maksettuaan teatterilla on oikeus esittää teosta laskussa mainituilla ehdoilla. 

Esitys- ja tekijänoikeudet

Tekijänoikeus

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Vakiintuneen tulkinnan mukaan teokselta edellytetään, että se on itsenäisen ja omaperäisen henkisen luomistyön tulos. Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että hänen henkilöönsä liittyviä oikeuksia.

Mikä on suojan kesto?

Tekijänoikeus on voimassa niin kauan kuin tekijä elää ja 70 vuoden ajan hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Tekijänoikeus on henkistä omaisuutta, joka periytyy samalla tavoin kuin muukin omaisuus. Jos tekijä on kuollut ja kuolemasta on kulunut vähemmän kuin 70 vuotta, teoksen käyttöön on siis saatava lupa oikeudenhaltijalta. Lisätietoja tekijänoikeudesta saa esimerkiksi opetusministeriön verkkosivuilta.

Julkinen esittäminen vaatii luvan

Tekijänoikeus antaa luovan teoksen tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Ilman tekijän lupaa teoksesta ei saa valmistaa kappaleita eikä sitä saa esittää tai julkisesti näyttää tai myydä, lainata tai vuokrata yleisölle. Teosta ei saa myöskään saattaa yleisön saataville muunneltuna, sovitettuna tai käännöksenä ilman tekijän lupaa. 

Näytelmäkulma on oikeudenhaltijoiden – kirjailijoiden, käsikirjoittajien, suomentajien, sovittajien ja dramatisoijien sekä suurten oikeuksien osalta myös säveltäjien – edustaja, joka oikeudenhaltijoiden kanssa tekemiensä sopimusten nojalla myöntää oikeudet teosten julkiseen esittämiseen ja määrittää luvan taloudelliset ehdot. 

Sopimukset oikeudenhaltijoiden kanssa solmitaan yleensä tietyksi ajaksi. Kokoelmiemme teosten osalta on syytä tiedostaa, että joudumme ehkä neuvottelemaan sopimusehdot uudelleen, mikä vie oman aikansa. Joidenkin teosten osalta voi tulla sellaisia esteitä, ettei teosta enää voi esittää teattereissa.

Lupa muutoksiin

Näytelmäkulma on sitoutunut valvomaan sitä, ettei tekijöiden tekijänoikeutta loukata. Tekijänoikeuslain mukaan teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käyttämisestä. Näytelmäkulman ja oikeudenhaltijoiden väliset sopimukset sisältävät usein tarkempia ja tiukempia ehtoja ja määräyksiä kuin tekijänoikeuslaki. Tekijöillä voi olla julkista esittämistä koskevia erikoisehtoja, joita esityssopimuksissamme edellytämme teattereiden noudattavan.

Tekijöiden tai heidän oikeudenhaltijoidensa kanssa tekemämme sopimukset edellyttävät, ettei teoksia saa muuttaa ilman tekijän tai hänen edustajansa – Näytelmäkulman – lupaa. Jos esittäjät haluavat olennaisesti lyhentää tai sovittaa teosta oman ryhmänsä tarpeisiin, lupa siihen on pyydettävä hyvissä ajoin Näytelmäkulmasta.

Dramatisoinnit ja sovitukset

Dramatisointi

Teatteria varten tehdään myös usein dramatisointeja teoksista, jotka eivät ole alun perin näytelmiä. Dramatisoinnin tekemiseen tarvitaan aina lupa, jos alkuperäisteos eli dramatisoinnin kohde on suojattu. Dramatisoinnin tekijällä on omalta osaltaan tekijänoikeus näin syntyneeseen näytelmään. Dramatisoijan tekijänoikeus on kuitenkin riippuvainen alkuperäistekijän oikeudenhaltijan suostumuksesta.

Sovitus

Sovituksesta on kysymys, kun näytelmää muunnetaan niin, että tuloksena on sovittajan luovan työn leimaama uusi näytelmäteos. Tällainen sovittaminen vaatii kuitenkin aina alkuperäisen näytelmän oikeudenhaltijan suostumuksen, mikäli se on tekijänoikeussuojan piirissä.

Vapaa muuttaminen

Luotaessa kokonaan uusi itsenäinen teos tämä uusi teos ei ole samastettavissa alkuperäiseen teokseen. Jos kyseessä on jälkiperäisteos, se säilyttää alkuperäisen teoksen muodon siten, että katselijalle syntyy helposti samuuselämys alkuperäisen ja uuden teoksen välillä. Tarkkaa rajaa vapaan luomisen ja lupaa edellyttävän muuntelemisen välille ei ole mahdollista vetää. Käytännössä asia on ratkaistava tapauskohtaisesti.

Musiikin oikeudet

Alkuperäinen näyttämömusiikki, suuret oikeudet

Näyttämöteosta varten sävelletyn ja sen näyttämötoteutuksessa esitetyn musiikin oikeuksissa on kyse niin sanotuista suurista oikeuksista, joiden piiriin kuuluvia teoksia voivat olla esimerkiksi näytelmät, musikaalit, oopperat ja operetit. Näytelmäkulman valvonnassa on suuri joukko tällaisia teoksia, joiden osalta myös musiikin oikeudet sisältyvät Näytelmäkulman myöntämiin esityslupiin.

Liitemusiikki

Näyttämöteosten yhteydessä esitettävää suojattua liitemusiikkia eli sävellyksiä, jotka on alun perin sävelletty muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä näyttämöteosta varten, valvovat musiikin oikeudenhaltijat, musiikkikustantajat tai TEOSTO. TEOSTOn kotisivuilla on tarkat ohjeet siitä, miten liitemusiikin käyttö korvataan.