Greenhorn, StephenPassing Places eli Ohittamisen taito(Passing Places)

Kvinnor: 2, män: 5
  • Översättning: Parkkinen, Sami (1999)