Wecksell, Josef JuliusDaniel Hjort(Daniel Hjort)

Kvinnor: 3, män: 17
  • Översättning: Rossi, Matti (1978)