Musikrättigheter

Ursprunglig scenmusik, stora rättigheter

Rättigheterna att framföra musik som har komponerats för ett dramatiskt verk och som spelas på scen hör till de s.k. stora rättigheterna. Här ingår exempelvis pjäser, musikaler, operor och operetter. Nordic Drama Corner övervakar ett stort antal verk av denna typ. I dessa fall ingår också musikrättigheterna i de tillstånd till uppförande av pjäser som Nordic Drama Corner beviljar.

Tilläggsmusik

Den skyddade tilläggsmusik som framförs i dramatiska verk, dvs. de musikverk som ursprungligen komponerats i andra syften än för ifrågavarande dramatiska verk övervakas av TEOSTO eller musikens förläggare. På TEOSTOS:s webbsidor finns noggranna instruktioner om hur användningen av tilläggsmusik ska kompenseras.