Innehållet i upphovsrätten

Vad skyddas av upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller litterära eller konstnärliga verk. För att åtnjuta skydd ska ett verk överskrida den s.k. verkströskeln, dvs. uppfylla kriterierna för ett verk. Ett verk ska enligt den etablerade tolkningen ha uppkommit genom kreativt och egenartat skapande arbete. Upphovsrätten uppstår när verket har skapats. Det krävs inte att upphovsmannen registrerar sig, anmäler sig eller uppfyller några andra formella krav för att få upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar varken teman, idéer, metoder, principer, faktainnehåll eller intriger. Upphovsrätten ger upphovsmannen både ekonomiska rättigheter och rättigheter som hänför sig till hans eller hennes person.

 

Hur länge är skyddet i kraft?

Upphovsrätten är i kraft under upphovsmannens livstid och 70 år efter året för hans eller hennes bortgång. Upphovsrätten är immateriell egendom som går i arv på samma sätt som övrig egendom. Om upphovsmannen har avlidit och om mindre än 70 år har förflutit sedan året för bortgången, ska man alltså skaffa tillstånd hos rättsinnehavaren för att verket ska kunna användas. Det finns ytterligare information om upphovsrätten t.ex. på undervisningsministeriets webbsida.