Fri omvandling

 

När ett helt nytt självständigt verk skapas, kan det nya verket inte jämställas med originalverket. Om det gäller en variation av det ursprungliga verket, bibehålls formen så att åskådaren lätt upplever en likhet mellan det ursprungliga och det nya verket. Det är omöjligt att dra en exakt gräns mellan å ena sidan fri omvandling och å andra sidan variation som kräver tillstånd. I praktiken måste saken avgöras separat i varje enskilt fall.