Dramatisering och adaption

Dramatisering

Också verk som ursprungligen inte är pjäser dramatiseras ofta för teatrarna. Det behövs alltid ett tillstånd till dramatisering ifall originalverket, dvs. föremålet för dramatiseringen, är skyddat. Den som dramatiserar ett verk för teatern har för sin del upphovsrätt till den pjäs som på så sätt uppkommer. Dramatikerns upphovsrätt är dock beroende av samtycke från den ursprungliga upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

 

Adaption

 När en pjästext omarbetas är det fråga om adaption. En adaption kräver alltid pjäsens ursprungliga rättsinnehavares samtycke, ifall pjäsen lyder under upphovsrättsskyddet.