Produktionsplan

Fyll i formuläret så noggrant som möjligt.

Nordic Drama Corner skall omedelbart underrättas om eventuella ändringar eller inställande av produktionen.

Uppgifter om pjäsen 

Uppgifter om teatern och produktionen