Blanketter

Beställning av texter

Texter beställs genom att man fyller i det beställningsformulär som öppnas på webbsidan och skickar det ifyllda formuläret till Nordic Drama Corner.

Vissa texter i våra samlingar kan laddas ned på vår webbsida. Av upphovsrättsliga skäl är denna tjänst begränsad till professionella i teaterbranschen och kräver registrering.

Anhållan om tillstånd att uppföra en pjäs

Denna blankett är avsett för amatörgrupper. Innan man fyller i formuläret är det skäl att bekanta sig med webbsidan Anvisningar till amatörer. Anhållan om tillstånd att uppföra en pjäs är en åtgärd som binder teatergruppen och som innebär att Nordic Drama Corner inleder arbetet med att skaffa tillstånd hos rättsinnehavaren. Det är viktigt att fylla i formuläret så noggrant som möjligt.

Produktionsplan

Denna blankett är avsett för professionella teatrar och grupper. Vi behöver uppgifterna i formuläret för att kunna inleda förhandlingar med utländska avtalsparter och/eller bestämma avtalsvillkoren. Formuläret kan sändas direkt från vår webbsida.