Vad kostar det?

Royalty betalas vanligen i procent av inträdesbiljetternas bruttointäkter. För amatörteatergrupper är den minimiersättning som växlar för olika föreställningar ofta viktigare än royaltyprocenten.

Royaltyn för inhemska pjäser är i regel 12 %, för utländska pjäser varierar procenten. Procenten för utländska musikpjäser är oftast högre än talpjäsernas royaltyn. Ett förskott på royaltyn, alltså en förskottsavgift, ingår ofta i avtalen och den summan fakturerar vi samtidigt som vi sänder avtalet. Först efter att förskottet är fullt utnyttjat betalas de överskridande avgifterna enligt royaltyprocenten. Redovisningsblanketterna ska sändas till Nordic Drama Corner, även om förskottet ännu inte uppfyllts.

Ifall antalet föreställningar är lågt, består royaltyn vanligen av en totalersättning för samtliga föreställningar och den ska betalas i förskott innan föreställningarna börjar  spelas. Då behöver man inte separat redovisa bruttointäkterna för varje enskild föreställning.

En mervärdesskatt på 10% påförs dessa royaltyn.