Redovisning av royaltyn

När vi sänder avtalet om uppförandet av en pjäs, sänder vi också en faktura på eventuellt förskott och ett elektroniskt redovisningsformulär. Med redovisningsformuläret skickar vi också noggranna ifyllningsanvisningar som det lönar sig att omsorgsfullt bekanta sig med.

Biljettintäkterna ska redovisas i enlighet med avtalet om uppförandet av pjäsen, och royaltyn för månadens intäkter ska betalas före den tionde dagen nästa månad.