Börja i god tid

Det är skäl att, i god tid innan repetitionerna inleds, anhålla om tillstånd att uppföra en pjäs. Man blir oftast tvungen att förhandla skilt om rätten att uppföra utländska pjäser, vilket kan ta lång tid. Tyvärr är det inte alltid möjligt att erhålla tillstånd. Vi kommer att utreda tillståndsvillkoren närmare då vi fått in ifyllda formulär för anhållan om tillstånd till uppförande. Formuläret kan sändas direkt från vår webbsida.

Anhållan om tillstånd till uppförande är en för gruppen bindande åtgärd, som innebär att Nordic Drama Corner inleder arbetet med att skaffa tillstånd av rättsinnehavarna. Senare inkomna annulleringar kan vi inte alltid beakta, utan vi blir tvungna att av gruppen kräva in de ersättningar avtalen förutsätter.

Det är skäl att fylla i formuläret för anhållan om uppförandetillstånd så noggrant som möjligt. Eventuella ändringar och inställda produktioner ska omedelbart anmälas.

Tillståndsvillkoren ingår i avtalet om uppförande. Detta sänder vi per post till gruppen att undertecknas efter att avtalsvillkoren utretts.