Mitä maksaa?

Esitysluvan hinta riippuu tuotannon koosta. Pienissä harrastaja- ja koulutuotannoissa tekijänpalkkio on kokonaiskorvaus kaikista esityksistä ja se on maksettava etukäteen ennen esityksiä. Tekijänpalkkio on maksettava myös sellaisista esityksistä, joihin ei myydä pääsylippuja.

Suuremmissa tuotannoissa tekijänpalkkio maksetaan yleisesti prosentteina pääsylippujen bruttotuotoista. Tekijänpalkkioprosentti on kotimaisissa näytelmissä yleensä 12, ulkomaisten näytelmien osalta prosentti vaihtelee. Musiikkinäytelmien prosentti on useimmiten korkeampi kuin puhenäytelmissä. Esityssopimuksessa määritellään myös esityskertakohtainen vähimmäiskorvaus eli minimi, joka vaihtelee tuotannon koon mukaan. Suomennoksen käyttökorvauksena peritään harrastajaryhmiltä yleensä kertamaksu, joka vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Tekijänpalkkioprosenttiin perustuvaan esityssopimukseen liittyy usein ennakkomaksu eli ennakko tekijänpalkkioista. Sen laskutamme samalla kun toimitamme sopimuksen. Vasta kun ennakko on täyttynyt, suoritetaan sen ylittävät tekijänpalkkioprosentin mukaiset maksut. Tilityslomakkeet on toimitettava Näytelmäkulmaan, vaikka ennakko ei olisikaan vielä täyttynyt.

Tekijänpalkkioihin lisätään 10 prosentin arvonlisävero.

Mikäli tarvitset apua asiassa, johon ei ole tarkempia ohjeita nettisivuillamme, voit olla yhteydessä sähköpostitse (harrastajat@dramacorner.fi). Jos haluat tarkempia tietoja oikeuksien saatavuudesta ja hinnoista, lisääthän viestiin tuotantotiedot eli esitysten ajankohdan, esitysmäärän, katsomon koon ja lippujen hinnat.