Tuotantosuunnitelma

Täytä kaavake mahdollisimman tarkasti.

Mahdollisista muutoksista ja produktion peruuntumisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi Näytelmäkulmaan.

Näytelmän tiedot

Jos käännösnäytelmä, suomentajan nimi on mainittava.

Teatterin ja tuotannon tiedot