Vapaa muuttaminen

Luotaessa kokonaan uusi itsenäinen teos tämä uusi teos ei ole samastettavissa alkuperäiseen teokseen. Jos kyseessä on jälkiperäisteos, se säilyttää alkuperäisen teoksen muodon siten, että katselijalle syntyy helposti samuuselämys alkuperäisen ja uuden teoksen välillä. Tarkkaa rajaa vapaan luomisen ja lupaa edellyttävän muuntelemisen välille ei ole mahdollista vetää. Käytännössä asia on ratkaistava tapauskohtaisesti.