Tekijänoikeus

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Vakiintuneen tulkinnan mukaan teokselta edellytetään, että se on itsenäisen ja omaperäisen henkisen luomistyön tulos. Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että hänen henkilöönsä liittyviä oikeuksia.

Mikä on suojan kesto?

Tekijänoikeus on voimassa niin kauan kuin tekijä elää ja 70 vuoden ajan hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Tekijänoikeus on henkistä omaisuutta, joka periytyy samalla tavoin kuin muukin omaisuus. Jos tekijä on kuollut ja kuolemasta on kulunut vähemmän kuin 70 vuotta, teoksen käyttöön on siis saatava lupa oikeudenhaltijalta. Lisätietoja tekijänoikeudesta saa esimerkiksi opetusministeriön verkkosivuilta.