Lupa muutoksiin

Näytelmäkulma on sitoutunut valvomaan sitä, ettei tekijöiden tekijänoikeutta loukata. Tekijänoikeuslain mukaan teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käyttämisestä. Näytelmäkulman ja oikeudenhaltijoiden väliset sopimukset sisältävät usein tarkempia ja tiukempia ehtoja ja määräyksiä kuin tekijänoikeuslaki. Tekijöillä voi olla julkista esittämistä koskevia erikoisehtoja, joita esityssopimuksissamme edellytämme teattereiden noudattavan.

Tekijöiden tai heidän oikeudenhaltijoidensa kanssa tekemämme sopimukset edellyttävät, ettei teoksia saa muuttaa ilman tekijän tai hänen edustajansa – Näytelmäkulman – lupaa. Jos esittäjät haluavat olennaisesti lyhentää tai sovittaa teosta oman ryhmänsä tarpeisiin, lupa siihen on pyydettävä hyvissä ajoin Näytelmäkulmasta.