Dramatisoinnit ja sovitukset

Dramatisointi

Teatteria varten tehdään myös usein dramatisointeja teoksista, jotka eivät ole alun perin näytelmiä. Dramatisoinnin tekemiseen tarvitaan aina lupa, jos alkuperäisteos eli dramatisoinnin kohde on suojattu. Dramatisoinnin tekijällä on omalta osaltaan tekijänoikeus näin syntyneeseen näytelmään. Dramatisoijan tekijänoikeus on kuitenkin riippuvainen alkuperäistekijän oikeudenhaltijan suostumuksesta.

Sovitus

Sovituksesta on kysymys, kun näytelmää muunnetaan niin, että tuloksena on sovittajan luovan työn leimaama uusi näytelmäteos. Tällainen sovittaminen vaatii kuitenkin aina alkuperäisen näytelmän oikeudenhaltijan suostumuksen, mikäli se on tekijänoikeussuojan piirissä.