Ajoissa liikkeelle

Esityslupa on syytä pyytää hyvissä ajoin ennen harjoitusten aloittamista. On hyvä varautua siihenkin, että lupaa ei saa. Kaikkiin näytelmiin, varsinkaan ulkomaisiin ei ole mahdollista saada harrastajaoikeuksia. Esityslupaa haetaan täyttämällä Esityslupapyyntö nettisivujemme Lomakkeet-osiossa. Esityslupapyyntö on esittävää ryhmää sitova toimenpide, joka käynnistää Näytelmäkulmassa luvan hankkimisen oikeudenhaltijoilta.

Esityslupapyyntölomake on syytä täyttää mahdollisimman tarkasti. Mahdollisista muutoksista ja produktion peruuntumisesta on ilmoitettava välittömästi. Myöhemmin tulleita peruutuksia emme useimmiten voi ottaa huomioon, vaan joudumme perimään ryhmältä sopimusten edellyttämät korvaukset.